Klubben

Kontaktinfo til nøkkelpersonell:

Styret 2017-2018

Navn Funksjon Telefon E-post
Pia Olsen Leder 951 58 415 pia.olsen@polarfakta.no
Øyvind Karlsen Styremedlem
470 39 275 oyvind.karlsen@hsb.no
Marie Krane Styremedlem
480 30 257 marie_krane_90@hotmail.com
Kenneth Rabben Styremedlem
911 25 450 kenneth.rabben@moller.no
Rachel Braathen Styremedlem 915 43 597 rachel.ovesen@rana.kommune.no
Helge Sandnes  Styremedlem 412 07 348 helge.sandnes@celsanordic.com
Eirik Rødfjell Styremedlem 901 99 45 eirik.rodfjell@haaland.no
Majken Hauknes Styremedlem 959 64 171 majken@ru.no
Ove Bromseth Vara 952 33 554 ove.bromseth@meyergarden.no
Lena Kraliceck Vara 906 76 170 lena.kraliceck@nlpcoachteam.no

Trenere 

Navn

Klasse Telefon E-post

 

10 år og yngre


10 år og yngre

 

10 år og yngre

 

11 år og eldre

 

 

11 år og eldre

 

 


11 år og eldre


11 år og eldre
 
     

 

Klasseinndeling sesongen 2017-2018

Klasse Født
U-8: 8 år og yngre 2005 og yngre
klasse 9 år 2004
klasse 10 år 2003
U-12: 11 - 12 år 2001-2002
U-14: 13 - 14 år Ungdom I (Landsfinalealder/Telenorlekene) 1999-2000
U-16: 15 - 16 år Ungdom II (Hovedlandsrennalder) 1997-1998
U-18: 17 - 18 år (Junior I) 1995-1996
U-21: 19 - 21 år (Junior II) 1992-1994
klasse A 21 år og eldre (Senior) 1991 og eldre