Årsmøte torsdag 22. mars 2018 kl 21:00 på klubbhytta 

  

 Saksliste                        Dokumenter for årsmøte
 1. Godkjenning av stemmeberettigede   Styrets årsberetning
 2. Godkjenning av innkalling og saksliste  Regnskap
 3. Valg av møtedirigent & referent, samt to medlemmer til å underskrive protokoll  Sportslig aktivitet
 4. Styrets beretning  
 5. Årsregnskap 2017  
 6. Valg  
 7. Behandling av innkomne forslag  

 

 

Rana Slalomklubb | Postboks 1080, 8601 Mo i Rana | E-post: post@ranaslalomklubb.no | Org.nr: 983 462 243
 sitemap
Admin