Politiattester

Krav om Politiattest for alle personer med tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Ordningen trådte i kraft 1. januar 2009.

I Rana Slalåmklubb blir ordningen håndtert på følgende måte:

Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest.

Dette gjøres i samråd med hovedansvarlig for politiattester i Rana Slalåmklubb:

Pia Olsen, tel: 951 58 415

pia.olsen@polarfakta.no

 

Klikk her for bekreftelse på formål

 

Slik søker du om politiattest i Rana Slalåmklubb:

• Du søker enkelt om politiattest på nett her. (elektronisk ID) (bytt til chrome browser hvis den ikke åpner seg)

• Legg ved ferdig utfylt "bekreftelse på formål" (skriv ut skjema, fyll ut og scann).

  Alternativt send skjema pr. post.

• Etter at du har mottatt attesten skal den fremvises den politiattestansvarlig, som registrerer at den er fremvist.  Du beholder originalen selv.

• Personer under 18 år kan ikke søke elektronisk.

Søknaden må derfor sendes per post til:

Politiets enhet for vandelskontroll og politiattester, Postboks 113, 9951 Vardø 

Søknadsskjema per post finner du her: Bokmål-versjon Nynorsk-versjon

 

Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

Med vennlig hilsen
Styret i Rana Slalåmklubb

Rana Slalomklubb | Postboks 1080, 8601 Mo i Rana | E-post: post@ranaslalomklubb.no | Org.nr: 983 462 243
 sitemap
Admin